Türkiyenin Lider Ahşap Karkas Çatı Makası Üreticisi
Bilgi Hattı : +90 (226) 353 30 23

site haritasi | info@asmaz.com.tr


AnaSayfa / Teknik Bilgiler /

Konutlarda Yalıtım

Sayfa Etiketi:

konutlarda yalıtım, ahşap konutlarda yalıtım, ahşap evlerde yalıtım, ahşap karkas evlere yalıtım, yalıtım çeşitleri, yalıtım türleri, ev yalıtım firması, inşaat yalıtım, duvar yalıtım, tavan yalıtım

İlgili Linkler

Kışın ısınmak yazın serinlemek için pek çok harcamalar yaparız. Bu harcamaları azaltmayı da isteriz. Tipik bir evde havalandırma ve konfor harcamaları hemen hemen diğer enerji harcamaları kadardır. Başka bir deyişle evimizin ısıl konforu, enerji, sıcak su, aydınlatma ve diğer elektrikli aletler kadar harcama gerektirir.

Verimli bir yalıtım yapmak oldukça önemli bir konudur. Konut sahipleri enerji kullanırken aynı zamanda paralarını korumuş ve çevreye zarar vermemiş olurlar. Yalıtım gibi enerji verimliliği yatırımı seçenekleri konut sahiplerine sürekli bir geri kazanım sağlamaktadır. Bu kazanç parasal değil aynı zamanda uzun yıllar boyunca keyifli ve konforlu bir ortam ve en az bunun kadar sera etkisi yapan gaz miktarlarının azalması şeklinde de olmaktadır.

AHŞAP KARKAS YAPILAR HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yalıtım Nasıl Yapılır ?

Sıcaklık farkı olan iki ortam arasında ısı akışı doğal olarak gerçekleşir. Bu geçişte direnç gösterilmezse çok fazla miktarda ısı geçişi olur. Kışın evimizin içinden dış ortama veya ısıtılmayan çatı, garaj gibi bölümlere ısı kaybı gerçekleşir. Yazın ise güneşten gelen ısı evimize girer. Her iki durumda da evimizin ısıl konforunu sağlayabilmek için ısıtma ve soğutma sistemleri gereklidir. Çatıda, duvarlarda, döşemelerde ve zemine temas eden yüzeylerde yapılacak uygun bir yalıtım ile bu sistemlerin enerji harcamaları dolayısıyla de cebimizden harcadığımız para azaltılabilir.

 

ahşap konutlarda yalıtım, ahşap evlerde yalıtım

Yapılarda Isı Yalıtımı ve Yalıtımsız Hali

Yalıtımı belirleyen tüm etkiler R ısı akış direnci ile tanımlanmaktadır. Büyük R değerleri ısı akışına karşı daha çok direnç anlamına gelir. R değeri büyük ölçüde malzeme tipine, kalınlığına ve yoğunluğuna bağlıdır. Evinize yapacağınız ek yalıtımlar ısı akışına da daha çok direnç demektir. Çünkü R değeri kalınlıkla ve ek katmanlarla artmaktadır. Sözgelimi R değeri 10 olan bir yalıtım malzemesi ile R değeri 20 olan yalıtım malzemesi aynı duvarda kullanıldığında R değeri 30 olan bir yalıtım yapılmış olur.

ahşap konutlarda çatı yalıtım, çatı yalıtımıAncak çok büyük miktarlarda yalıtım yapmak ekonomik olmamaktadır. Yalıtıma gereğinden fazla yapılan harcama için yalıtımla elde edilen kazanç yeterli olmamaktadır. Kaybolmayan ısı dolayısıyla parasal kazanç miktarı büyük ölçüde bölgesel iklim koşullarına, evinizin şekli, büyüklüğü ve güneşe göre konumuna bağlıdır. Bunlara ek olarak ısıtma veya soğutma için kullanılan sistemin türü, verimliliği ve yakıt cinsi de önemli rol oynar.

Isı kaybını engelleyici pencereler, ocak ve fırınlarda yapılacak düzenli bakım ve havalandırma sisteminin verimi gibi etkenlerde bu harcamaları azaltabilir. Her durum için yalıtıma karar verilirken ayrı bir araştırma yapılmalıdır. Başka bir deyişle yalıtıma karar verilirken yalıtım yapılacak yere göre karar verilmelidir.

Yalıtımın Verimliliği

Yalıtım yapmada ilk kurulum oldukça önemlidir. Evinizde yapılan yalıtım doğru uygulanmazsa ısı kaybınız azalmayacak veya çok küçük bir azalma söz konusu olacaktır. Yalıtım uygulamalarına ilişkin en çok karşılaşılan sorunlar şunlardır:

•Yalıtım malzemesinin sıkıştırılması, malzemenin ısıl direncini azaltır. Bu durumda ısı geçişinin artmasına yol açar.
•Duvara açılan dubel, çivi gibi malzemeler için delikler hava hareketine sebep olabilir. Bu delikler yalıtım malzemesi ile doldurulmuş olmalıdır.
•Çok küçük bile olsa düzgün olmayan bölgelerdeki tam dolmayan alanlar olabilir. Bu durum R değerinde %25-40’a kadar azalmaya yol açabilir.
•Uygun olmayan yoğunlukta ve gevşek dolgu yapılması

 

ahşap konutlarda çatı yalıtım, çatı yalıtımı
Tavan Yalıtımı

Bunlara ek olarak R değeri tavan, duvar döşeme gibi yüzeylerde farklılıklar gösterebilir. Bunun sebebi ısı iletiminin bu yüzeylerde farklı gerçekleşmesidir. Isı köprülerinde yalıtım yaparken gereken dikkatin gösterilmesi ısı köprüsü etkisini büyük ölçüde azaltır.

Yalıtım Bir Evin Neresine Uygulanmalıdır?

Bir evde yalıtım uygulanacak temel bölümler, çatı, duvarlar döşemeler toprağa temas eden yüzeylerdir. Öncelikle çatıdan başlanılmalıdır. Çatıya çatı kapısı da katılmalıdır. Daha sonra ısıtılmayan bölümlerin üstündeki döşemeler, bodrumda ısıtılan bölümleri çevreleyen duvarlar, dolgu üzerindeki döşemeler ve termit (karınca) oluşumunu engellemek için uç noktalar da da yalıtım yapılmalıdır.

 

ahşap konutlarda duvar ve çatı yalıtım, duvar ve çatı yalıtımı
Duvar ve Çatı Yalıtımı

Henüz yapımı tamamlanmamış çatılarda kirişlerin arası ve üzeri yalıtılmalıdır. Bitmiş çatıların alt yüzeyleri, kiriş araları ve diğer tüm soğuk bölümler yalıtılmalıdır. Yaşam ortamlarını çevreleyen tüm dış duvarlar ile garaj gibi ısıtılmayan bölümlerin çevresi ve temel duvarları da yalıtılmalıdır.

ahşap çatı yalıtımDolgu yapılan yerler gibi soğuk bölümlerin üstündeki döşemeler, odanın duvar dışına yapılmış çıkıntı bölmeleri, zemine temas eden kalın döşeme yüzeyleri dikkatlice yalıtılmalıdır.

Aynı zamanda kirişler arasındaki yalıtımın uzantıları hava akımını engeller.Bir evde ne kadar yalıtım yapılmasının uygun olduğu evin yapımına, ısıtma ya da soğutma sisteminin verimine, yakıt türüne ve evin bulunduğu yerin iklim koşullarına bağlıdır. Yalıtım kalınlığı arttıkça ısı kaybı azalacaktır. Ancak en az yalıtım harcaması ile ulaşılacak ısı kazancı dikkate alınmalıdır. Başka bir deyişle yalıtıma yapılan harcamanın geri kazanım süresi çok uzun olmamalıdır.

Bir yapının değişik yüzeylerine yapılan ısı yalıtımı da farklı kalınlıklarda olmalıdır. Çatıda uygulanan yalıtım için R değeri en büyük döşemelerde az toprağa temas eden yüzeylerde daha az olmalıdır.

Kullanım Durumundaki Bir Konutta Yalıtım Kontrolü

1990’a kadar üretilmiş yapılarda yalıtım konusu bu günkü kadar önemsenmemiştir. Kullandığınız evin yalıtım açısından kontrol edilmesi yararlı olacaktır. Bunun için ısı kaybı olan yüzeylerde eğer bulunuyorsa yalıtımın tipi ve kalınlığı ölçülebilir. Buna göre yeterli yalıtım yapılıp yapılmamış olduğuna karar verilir.

Yalıtım Döşenmeden Önce Neler Yapılmalıdır ?

Evinizde yalıtım öncesinde, hem tasarım hem de öncesinde uygun hava geçişi ve nem açısından kontrol yapılmalıdır. Hava geçişi yaz ve kış aylarında enerji harcamalarını ciddi miktarda etkiler. Isı yalıtımı malzemeleri hava sızıntılarını çok fazla engellemediğinden ya da açıklığın yalıtım malzemesi ile kapatılması zaman alacağından ek yalıtım yapmak yaşam ortamlarında konforu artırır ve enerji giderlerinde büyük azalmalar yapar.

Nem kontrolü yalıtım döşenmeden önce dikkate alınması gereken esas konudur. Çünkü dışarıdan içeri giren sıcak hava nem içermemektedir. Bu nem yalıtımın içine girer ve içeride yoğuşursa yalıtım malzemesi ısıl direnç özelliğini kaybeder, iç hava kalitesi bozulur, ahşap yapı bölümleri tasarlanır ve dış yüzeylerdeki boyalar kabarır. Konuta nem girişi hava sızıntısı veya difüzyon (duvar içinden geçiş) yolu ile olur. Ancak hava hareketi ile nem geçişi çok önemli değildir. Hava geçişinin engellenmesi ile nem sorunu kontrol edilebilir. Nem difüzyonunu engellemek için su buharı geçişini engelleyici boya veya diğer engelleyici maddeler yalıtım yapılan duvarın iç yüzeyine uygulanmalıdır.

Yalıtım Türleri ve Uygulamaları

Temel olarak yalıtım birkaç tipte uygulanır. Örtü, serpme ve püskürtme, yüzeye köpük uygulama, katı malzemeler.

Örtü

Tavanlarda uygulanabilir. Esnek yalıtım malzemesi kullanmak gerekir. Uygulama için çok fazla beceri gerekmez. Buhar kesici yüzeyi olan veya olmayan örtü tip yalıtım malzemeleri rulo halindedir. Ve gerekli yerlerde el ile kesilerek uygulama yapılır.

 

ahşap konutlarda duvar yalıtım, ahşap duvar yalıtımı, örtü yalıtım
Duvar Yalıtımı

Ateşe dirençli yüzeyi olan tavanlar farklı kalınlıklarda uygulama için uygundur. Örtü malzemesi serildikten sonra uygulama bitmiş olur.

Düzensiz şekilli alanlarda örtü uygulaması uygun olmamaktadır. Bazı kısımlara yalıtım yapılamamakta bu durum ise yalıtımın performansını (hava boşlukları kaldığı için) azaltmaktadır. Küçük boşluklar bile kalsa bu durum oluşabilir. Yoğunluğu fazla olan ya da sıkıştırılabilen örtüler (cam yünü gibi) için bu durum daha da önem kazanır. Örtü veya serpme şeklinde yapılan ısı yalıtımında R değeri farklı değerlerde olabilir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre cam yününün ısı yalıtım performansının soğuk havalarda azaldığı görülmüştür. Bunu engellemek için üflenen selülozik yalıtım malzemesi içine bazı maddeler eklenmektedir. Cam yünü gözler ve cilt için zararlıdır. Bu yüzden uygulama sırasında ellere koruyucu eldiven giyilebilir.

Serpme

Püskürtme ya da serperek ısı yalıtımı yapmak yapılarda oyukların veya çatıların yalıtımını da kapsayan ve özel donanımlarla uygulanan bir işlemdir. Yoğunluğu yeterli ise CelluBOR yalıtım malzemesinin püskürtülmesi hava sızıntılarına karşı ek bir direnç sağlar. Bu uygulama ısı yalıtımı ve hava sızıntısı olan duvarlar için yapılabilir.

Selülozik yalıtım malzemesi hurda kağıtların defibre edilmesi ve içine yanmayı, mantar ve böcek oluşumunu engelleyici katkılar eklenerek yapılır. Uygun bir yoğunluk, doğru uygulama ve kimyasal bileşimi doğru yapılmış selülozik yalıtım malzemesi ile çok iyi R değerleri elde edilebilir. Üreticinin uyarıları dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır. Bu sayede istenen R değeri elde edilebilir. Uygulama için (45-55 kg/m3) yoğunlukta malzemenin kullanılması bunları önleyecektir.
Uygulama yapıldıktan sonra yalıtımı yapan kişi tarafından yalıtım kalınlığı için belli bir değer garanti edilir. Çatı uygulamalarında bu durum sıkışma olabileceği için söz konusu değildir. CelluBOR tüm düzensiz boşlukları doldurur ve hava hareketini en aza indirir.

Yüzeylere Püskürtme

püskürtme yalıtım, ahşap duvar yalıtımı
Ahşap Ev Duvar Yalıtımı

Uygun yapıştırıcılar eklenen CelluBOR yalıtım malzemesi doğru biçimde püskürtme yapılırsa duvarlardaki boşlukları oldukça iyi doldurur. Hava hareketini azaltır. Bu özellik cam yünü ve diğer mineral yünlerde yoktur. Selülozik yalıtımın R değeri ise cam yününden de mineral yünlerden de daha yüksektir. Ancak uygulama bu konuda deneyimli bireylerce yapılmalıdır.ASMAZ Enerji İletişim İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti.
Handere Orta Ölçekli Sanayi Sitesi No:10 P.K. 77040 Topçular Mevkii, Taşköprü YALOVA / TÜRKİYE
Tel :+90 (226) 353 30 23    Fax : +90 (226) 353 30 03
E-mail: info@asmaz.com.tr