Türkiyenin Lider Ahşap Karkas Çatı Makası Üreticisi
Bilgi Hattı : +90 (226) 353 30 23

site haritasi | info@asmaz.com.tr


AnaSayfa / Tasarım & Uygulama /

Attik Çatı Makası Arası

Sayfa Etiketi:

attik çatı makası arası, çatı makası arası, çatı arası, çatı araları, çatı arası yapımı, çatı arası düzeni

İlgili Linkler

ÇATI ODALI (ATİK) MAKAS SİSTEMİ
Çatı odalı ya da atik makaslar, aynı öğe içinde, yapısal çatı ve zemin sistemleri uygulamanın basit bir yoludur. Bu sistem, çatıda yaşanabilir alanlar sağlayan diğer formlara göre dikkate değer avantajlar sunar:

8 metrelik açıklığı olan standart bir çatı makasını, eşdeğer açıklıklı bir çatı odalı makas ile karşılaştırdığımızda, dış makas elemanlarının genişlik ve derinliklerinin arttığını görürüz. Bunun iki sebebi vardır: Atik çatı makasları, aynı açıklık ve eğim değerine sahip standart makaslara göre yaklaşık %60 daha fazla yükü taşıyabilirler. Yük taşıma kapasitelerindeki bu farkın nedeni alçıpan tavan ve duvar uygulamaları, ilave döşeme yükleri ve zemin kaplamalarıdır. Çatı odalı makaslarda eleman ebatlarının artmasının bir diğer nedeni ise; üçgenleme sisteminin olmayışıdır. 145mm ile 245mm arasında değişen derinlik değerleri olan elemanlar için genel olarak 47mm kalınlığında yapısal ahşap kullanılır.

Ahşap Karkas Çatı Sistemlerinde ‘Çatı Odalı Makaslar’ için verilebilecek bazı yararlı temel bilgiler aşağıdaki gibidir:

Üç Mesnetli Atik Çatı Makasları Birçok durumda, Çatı Odalı Makaslar, alt katlara inşa edilmesi geren taşıyıcı duvar ve temel uygulamalarını göz ardı ederek, binanın ön ve arka duvarları arasındaki açıklığı kazanmak üzere tasarlanmışlardır. Bununla birlikte, taşıyıcı duvarlar binada mevcutsa ya da kolay bir şekilde eklenebilirse, çatı odalı makaslara ilave mesnet oluşturmak için etkili bir şekilde kullanılabilirler. Böylece; daha geniş kullanım alanları elde etmek mümkündür. Fakat uygulamadan etkin bir şekilde yarar sağlamak için mesnetler makas açıklığında %20 lik aks aralıkları ile yerleştirilmelidir. En etkili faydayı elde etmek için ise; mesnetlerin, makas açıklığının merkezine yakın bir noktadan tespit edilmesi gerekmektedir. (Bknz Şekil 3.)

Çatı Odalı Makas Ebatları Mümkün olduğu yerlerde, çatı odalı makasların ebatlarını, güvenli nakliye şartlarında belirlenen sınırlar içinde tutmaya dikkat edin. Bu sınırları etkileyebilecek bölgesel koşullar olsa da, genel olarak toplam yüksekliği 4 metre olan çatı makas elemanlarının nakliyesi kolaydır. Daha yüksek boyutlar talep edildiğinde ise, çatı makaslarını iki parça halinde hazırlamak mümkündür. İki öğeli çatı makaslarının yapısal olarak montajları şantiyede gerçekleştirilir ve bununla ilgili detaylar genellikle ahşap karkas çatı sistemi üreticisi tarafından sağlanır. Makas birleşimi, çoğunlukla özel bağlantı plakaları ile gerçekleştirilir. Şekil 5 tipik bir iki öğeli makas düzenlemesini göstermektedir.

Tipik Çatı Odalı (Atik) Makas Çözümleri

Şekil 4, çeşitli açıklık ve eğim değerlerindeki çatı odalı makas düzenlemelerinde uygulanabilecek çatı odası ebatları konusunda bilgi vermektedir. (Tüm oda genişlikleri metre cinsinde gösterilmiştir) Bu çizimler; yapısal detayları değil; farklı açıklık ve eğim değerleri olan çatı geometrilerini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bazı durumlarda, bu açıklıkları geçebilmek için ilave ara mesnetlere ihtiyaç duyulur. Çok büyük ölçekli çatı uygulamalarında ise, çatı makasları arasında kullanım alanı olarak yararlanılamayan boşluklar içine yerleştirilecek iç ve ara desteklere ihtiyaç duyulabilir. Bazı durumlarda ise; çatı makaslarının iki parça halinde üretilmeleri gerekir. Konuya netlik kazandırmak için bu tür detaylar çizimlerden çıkarılmıştır.

Çatı Odalı (Atik) Makas Uygulamalarında Mekanik Tesisat

Çatı Odalı Makaslarda daha alt kısımda bulunan boş alanlar; yan tesisat sistemlerini alt başlık elemanları arasına döşemeye imkan sağlayan mükemmel bir konumdur. ( Bknz Şekil 6.) Bu boş alana erişim ve tesisat borularının yerleşimi alt seviyedeki bölme duvara konumlandırılacak küçük bir kapak üzerinden gerçekleştirilir. Çatı makasının alt elemanları, yalnızca çatı odasının döşeme kirişini oluşturmakla kalmaz; aynı zamanda tüm çatı sisteminin sağlamlığına da büyük ölçüde katkıda bulunur. Çatı odalı bir makasta, tesisat döşemek amacıyla, döşeme kirişi olarak görev yapan eleman üzerinde hiçbir şekilde kesme veya delme işlemi yapılmamalıdır.

Çatı Odalı Makaslarda Yerleşim Planı ve Boşluk Konumlarının Belirlenmesi

Bir projenin konsept aşamasında bazı temel prensiplerin uygulanması, prefabrike öğelerin kullanımını azami seviyeye çıkarırken münferit dolgu alanlarını minimum seviyeye indirerek önemli oranda maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Çatı boşluklarını, atik makasın (genellikle 600mm olan) normal aks aralıklarına uygun olacak şekilde yerleştirmeye çalışınız. Bu uygulama, ihtiyaç duyulan makas elemanlarının sayısını azaltacaktır. ( Bknz Şekil 7.)

Güvercinlikler ve merdiven üstü boşlukları, boşlukların her iki yanına çok öğeli makaslar yerleştirilerek ve ortaya çıkan boşluğu münferit yapısal ahşap elemanlar ile çerçeveleyerek oluşturulur. Merdiven üstü boşlukları makas açıklıklarına paralel şekilde yerleştirmek ve pencerelerin birbirlerinin tam karşına denk gelecek biçimde konumlandırıldığından emin olmak tüm çatı tasarımının daha basit ve ucuz olmasını sağlayacaktır. Şekil 8 yanlış hizalanmış çatı hatlarına ilişkin problemleri örneklendirmektedir.

Çatı Odalı Makasların Desteklenmesi Tüm diğer çatı makasları gibi Çatı Odalı makasların da desteklenmesi gerekmektedir. Alt kısımlarındaki boşluk çatının kullanım alanını oluşturacağından üst başlık elemanlarına uygulanan çapraz bağlamalara özel önem verilmelidir. Bu desteklere ilişkin detayları bu ürün bilgi broşürü kapsamında sunmak mümkün değildir fakat tüm ilgili detaylar Ahşap Karkas Çatı Sistemleri Birliği’nin Teknik El Kitabında (‘Teknik El Kitabı – Şantiyede Çatı Montajı Kılavuzu’, Ahşap Karkas Çatı Sistemleri Birliği’nden temin edilebilir) verilmiştir.

Termal Yalıtım

Termal yalıtımın konumu ve tipi ihtiyaç duyulacak üst başlık elemanlarının boyutunu etkileyeceğinden, bu konu erken aşamada dikkate alınmalıdır. Çatı Odalı Makas kullanılan bir Ahşap Karkas Çatı İnşaatında uygulanabilecek iki farklı yalıtım düzeni aşağıda gösterilmiştir. Her iki örnekte de, yalıtımın tepe noktası ve çatı örtüsünün alt tarafı arasında 50mm lik hava boşluğu bırakılmalıdır. Buna ek olarak, 25 mm lik kesintisiz boşluğa eşdeğer bir hava deliği saçak seviyesinde oluşturulmalıdır.

İlgili Dosyalar

Trussed Rafter Associton Attik Bracing (EN)ASMAZ Enerji İletişim İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti.
Handere Orta Ölçekli Sanayi Sitesi No:10 P.K. 77040 Topçular Mevkii, Taşköprü YALOVA / TÜRKİYE
Tel :+90 (226) 353 30 23    Fax : +90 (226) 353 30 03
E-mail: info@asmaz.com.tr